SocialWords bloggen

“One rule of the road not directly stated elsewhere in this book: “The editor is always right.” The corollary is that no writer will take all of his or her editor’s advice; for all have sinned and fallen short of editorial perfection. Put another way, to write is human, to edit is divine.”

[Stephen King, On Writing: A Memoir of the Craft]

 

“Beauty is in the eye of the beholder. Truth lies in the hands of its editor.”
[Michael Dobbs, House of Cards]

 

“Be a good editor. The Universe needs more good editors, God knows.”
[Kurt Vonnegut, Letters]

 

Iedere pennenvrucht verdient een kritische redacteur met respect voor de stem van de auteur:

  • Een extra set ogen, die met een objectieve, frisse blik naar uw tekst kijkt.
  • Een kritische blik, die iedere spellings-, taal-, vorm- en stijlfout feilloos opmerkt.
  • Een scherpe pen, die iedere fout genadeloos verbetert. Een luisterend oor, voor wanneer de auteur een klankbord kan gebruiken.
  • Een brede schouder voor die momenten waarop het schrijven even niet wil lukken: iedere auteur kan immers af en toe wel wat steun gebruiken.
  • Altijd praktisch advies – over inspiratie, ideeën, opzet, structuur, (her)indelen, taalgebruik, schrijfmethodes, woordgebruik, tone of voice…

 

SocialWords schrijft, redigeert, corrigeert, vertaalt en vertelt ook uw verhaal.